Обекти

English


 

Пауър инженеринг ООД е работила в почти всички топлоцентрали на територията на България, както и в други големи предприятия от различни сектори на икономиката.

 

Постоянни клиенти на фирмата неизменно са централите от Маришкия басейн – ТЕЦ “Енел – Марица изток 3”, ТЕЦ “Марица изток 2” и  ТЕЦ “Марица изток 1”.


Сред другите големи клиенти на фирмата се нареждат “Захарни заводи “ АД и ТЕЦ към тях, “Лукойл Нефтохим” – Бургас, “Кремиковци” АД, Топлофикация “Сливен”, Топлофикация “Казанлък” и др.
 

Година Клиент Кратко описание
2004 ТЕЦ “Марица изток – 2” ЕАД Основен ремонт на ТА-5 – проточна част
2004 “Захарни заводи” АД – Горна Оряховица Основен ремонт и реконструкция на котли 1 и 3 тип ПК-35-39
2004 “Захарни заводи” АД – Горна Оряховица Монтаж на нови турбини тип ПР-6-35/5/1.2 и преработка на фундаментите
2005 - 06 ТЕЦ “ЕНЕЛ Марица изток – 3” АД Рамков договор за ремонт на парни турбини тип К-200-130-3 и техните системи
2005 - 06 ТЕЦ “ЕНЕЛ Марица изток – 3” АД Рамков договор за ремонт на питателни електропомпи тип ПЭ 380-185/200-2
2005 Консорциум DSD/RWE  Рехабилитация на БЛОК-2 в ТЕЦ “Енел Марица изток – 3” АД
2006 – 09 Енел Продуционе С.п.А. Рехабилитация на БЛОК-1, 3 и 4 в ТЕЦ “Енел Марица изток – 3” АД
2006 “Захарни заводи” АД – Горна Оряховица Монтаж на инсталация за производство на спирт
2007 - 09 ТЕЦ “ЕНЕЛ Марица изток – 3” АД Изготвяне на инструкции за ремонт на съоръжения в Котло-Турбинен цех
2007 – 08 “Захарни заводи” АД – Горна Оряховица Изработка на метална конструкция и монтаж на Електростатичен филтър към ТЕЦ
2008 Енел Продуционе С.п.А. Монтаж на нови филтри и система за дозиране към ТЕЦ
2009 ТЕЦ “ЕНЕЛ Марица изток – 3” АД Ремонт на БЛОК 1, 2 и 3
2009 – 2010 ТЕЦ “ЕНЕЛ Марица изток – 3” АД Текуща поддръжка на механична част на ПЕП, маслена система, кондензаторна група, самоочистващи филтри, тръбопроводи и арматура.
2009 ТЕЦ “ЕНЕЛ Марица изток – 3” АД Основен ремонт на циркулационни помпи (ЦП-5, ЦП-7)).
2009 ТЕЦ “ЕНЕЛ Марица изток – 3” АД Преустройство и ремонт на силнотокови и нисковолтови инсталации в ЕЛ и КИП работилници
2009 ТЕЦ “Марица изток – 2” ЕАД Ремонт и модернизация на ЦНН на ТА7
2010 ТЕЦ “Марица изток – 2” ЕАД Среден ремонт на ТА3 – ремонт на арматура
2010 ТЕЦ “ЕНЕЛ Марица изток – 3” АД Ремонт на БЛОК 2 – Турбинно оборудване
2010 ТЕЦ “ЕНЕЛ Марица изток – 3” АД Ремонт на БЛОК 1 и 4 – Турбинно оборудване
2011 ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 АД Прелопатване на ротор ниско налягане
2011 Сименс Монтаж и пуск на механично оборудване в когенерационна
    централа - Пловдив
2010 - 2014 AES Марица Изток 1 Поддръжка на турбини, помпи, арматура и спомагателни съоръжения
2012 КонтурГлобал  Марица изток-3 АД Ремонт на Блок-2 и 4:Турбинно оборудване
2012 Firma P.U.H  AB-Pemout Ремонт по турбинно оборудване
2012 КонтурГлобал  Марица изток-3 АД Авариен ремонт на РНН и ЦНН - блок 3
2013 КонтурГлобал Марица изток-3 АД Ремонт на турбина-помпи, маслоохладител, кондензатор на Блок-2
2013 КонтурГлобал  Марица изток-3 АД Ремонт на ротор ниско налягане /РНН/, цилиндър ниско налягане /ЦНН/ на Турбоагрегат К-225-130-2М на Блок-1, 2, 3 и 4
2013 КонтурГлобал  Марица изток-3 АД Ремонт на турбина - спомагателни съоръжения на Блок-4
2013 СИМЕНС ЕООД Проектиране, изготвяне, монтаж и пускане в експлоатация на електроцентрала за комбинирано производство на електричество и топлинна енергия на територията на централа Пловдив Север
2014 КонтурГлобал Марица изток-3 АД Основен ремонт на турбоагрегат Блок 2-Встъпителни работи, цилиндър високо налягане ЦВН, цилиндър средно налягане ЦСН
2014 КонтурГлобал Марица изток-3 АД Ремонт на цилиндър ниско налягане ЦНН с извеждане на ротор ниско налягане РНН на Турбина блок 1
2014 КонтурГлобал Марица изток-3 АД Ремонт на турбина-спомагателни съоръжения на блок 1.Ремонт на турбина-спомагателни съоръжения на блок 2.
2014 ЕВН България Топлофикация ЕАД Ремонт на специализирано спомагателно оборудване в топлоелектрически централи на ЕВН България Топлофикация ЕАД
2015 КонтурГлобал Марица изток-3 АД Ремонт на турбинно оборудване : спомагателни съоръжения на блок 2,кондензатор, основен ежектор и др.на блок 1.
2015 НЕОХИМ АД Димитровград СМР/СРМРна обект "Цех 608.Реконструкция на компресор за технологичен въздух поз.402.Ревизия и ремонт на съпътстващо оборудване
2015 НЕОХИМ АД Димитровград Цех 608.Блок 2.Монтаж на димосос ДН 19
2015 ЕВН България Топлофикация ЕАД Ремонт на специализирано спомагателно оборудване в топлоелектрически Централи на ЕВН България Топлофикация ЕАД
2016 КонтурГлобал Марица изток-3 АД Оснорен ремонт на Турбоагрегат Блок - 1
2016 КонтурГлобал Марица изток-3 АД Ремонт на турбинно оборудване : спомагателни съоръжения на блок 4;кондензатор, основен ежектор и др. на блок 1 и блок 2
2016 НЕОХИМ АД Димитровград Ремонт на комплексен машинен агрегат  КМА-2М в цех 630
2017 КонтурГлобал Марица изток-3 АД Оснорен ремонт на Турбоагрегат Блок - 3
2017 КонтурГлобал Марица изток-3 АД Ремонт на спомагателни съоръжения на блок1 Ремонт на турбинно оборудване :кондензатор, основен ежектор и др. на блок 1     Ремонт на турбинно оборудване :кондензатор, основен ежектор и др. на блок 3
2017 КонтурГлобал Марица изток-3 АД Ремонт и поддържане на помпи, питателни помпи и спомагателни съоръжения 
2017 НЕОХИМ АД Димитровград Цех 630 - Ревизия и ремонт на Комплексен машинен агрегат КМА - 2М.Цех 628 - Ревизия на оборудване в Турбогенераторна станция
2017 НЕОХИМ АД Димитровград Цех 608 - Ревизия и ремонт на парова турбина  К-15-41-1 На компресор за технологичен въздух поз.402
2017 ТЕЦ Ей И Ес - ЗС Марица изток 1 Услуги по текуща поддръжка на турбина - Alstom Turbine type
2017 ЕВН  България Топлофикация ЕАД Ремонт на специализирано спомагателно оборудване в топлоелектрически централи на ЕВН България Топлофикация ЕАД
2018 Контур Глобал "Марица Изток 3" АД Ремонт на Турбинно оборудване - Блок -1, Блок -3 и Блок -4
2018 "Неохим" АД, гр.Димитровград Ревизия и ремонт на Комплексен Маш Агрегат КМА-2М в Цех 630
2018 "Неохим" АД, гр.Димитровград Цех 608/АМ 76-Ревизия и ремонт на компресор за технологичен въздух поз.402 и съпътстващо оборудване
2018 "Неохим" АД, гр.Димитровград Ревизия на Парна турбина ПП-8.6-39/16/6 и съпътстващо оборудване в цех 628
2018 "Монди Стамболийски" ЕАД Ремонтни услуги
2018 "Дънди Прешъс Метълс Крумовград" ЕАД Монтаж на метални (стоманени и поцинковани) тръбопроводи на указани от Възложителя места
2019 Контур Глобал "Марица Изток 3" АД Ремонт на турбинно оборудване блокове 1, 2 и 4.
2019 "Неохим" АД, гр.Димитровград Ревизия и ремонт на компресор за технологичен въздух поз.402
2019 "Неохим" АД, гр.Димитровград Ревизия и ремонт на КМА-2М
2020 "Неохим" АД, гр.Димитровград Ревизия и ремонт на компресор за технологичен въздух поз.402
2020 "Неохим" АД, гр.Димитровград Ревизия и ремонт на КМА-2М
 

www.power.bg - ремонт и монтаж на енергийно оборудване, турбини