Фирмени дейности

English


 

Ремонт на парни турбини
Монтаж на Турбини и Генератори
Ремонт и монтаж на Питателни електро помпи
Ремонт и монтаж на регулиращи системи на Турбини
Ремонт и монтаж на ОПС
Ремонт и монтаж на промишлени електрофилтри
Монтаж на инсталации за прозводство на спирт
Монтаж на тръбопроводи за пара, вода и мазут
Проектиране на тръбопроводи за ниско и високо налягане
Проектиране на ОПС
Анализ на стреса на тръбопроводи и ОПС
Изработване на инструкции за експлоатация и ремонт на
съоръжения
Ремонт и монтаж на ел.двигатели
Монтаж на нови ел.инсталации
Ремонт и монтаж на повдигателни съоражения
CAD/CAM дизайн
Векторизиране на растерни изображения
Пускови операции
Настройки на регулиращи системи

 

www.power.bg - ремонт и монтаж на енергийно оборудване, турбини | уеб дизайн - v138